Ackumulerat under första kvartalet 2018 uppgick volymen till 160,3 ton (138,2), vilket innebär en ökning med 16% jämfört med 2017. Försäljningen uppgick till 9,9 MSEK (8,7 MSEK), en ökning med 14% jämfört med samma period föregående år. Kvartalstillväxten drogs ned av fortsatt volatil orderläggning från våra kunder, där mars månad visar en nedgång i volym och försäljning (såld volym uppgick till 42,4 ton, en minskning med 18% jämfört med 2017, och försäljningen uppgick till 2,7 MSEK, en minskning med 16%). ”Vi har fått en bra start på året med en tillfredsställande försäljningstillväxt och vi har en positiv försäljningstrend, inte minst tack vare våra nya Smartsnacks. Mars blev dock en besvikelse med ett sämre kampanjutfall än beräknat. Vi kan också se att försäljningen tenderar att variera mer mellan de enskilda månaderna än tidigare”, kommenterar Thomas Lindström VD.

Läs mer här