För perioden februari 2018 uppgick den sålda volymen till 54,1 ton (48,4 ton), vilket innebär en ökning med 11% jämfört med 2017. Försäljningen under samma period uppgick till 3,4 MSEK (3,0 MSEK), en ökning med 13% jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat för året 2018 uppgick volymen till 115,1 ton (86,4), vilket innebär en ökning med 33% jämfört med 2017. Försäljningen uppgick till 7,2 MSEK (5,5 MSEK), en ökning med 31% jämfört med samma period föregående år.

Läs mer här