För perioden Oktober 2014 uppgick försäljningen till 2,4 MSEK (1,1 MSEK), vilket är en ökning med 116 procent jämfört med 2013. Ackumulerat för Jan-Oktober 2014 uppgår försäljningen till 15,1 MSEK (9,3 MSEK), vilket motsvarar en ökningen om 61%.

Läs pressmeddelandet här