Rootfruit Scandinavia implementerar i veckan nya hylloptimerade chipskartonger. Med de nya kartongerna erbjuder Rootfruit Scandinavia en bättre hyllanpassning för butik, produkterna exponeras bättre samt att man får plats med fler produkter på en pall, vilket beräknas minska transportkostnaderna med upp till 10%

Läs vidare här