Lars O. Abrahamson valdes till ordförande att leda bolagsstämman.
Vid stämman var 3 621 035 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 27% av rösterna.
Beslut om ny bolagsordning med ändring av bolagets firma till Premium Snacks Nordic AB (publ).
Bolagsstämman bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Pressmeddelande-Rootfruit-Scandinavia-Kommuniké-från-extra-bolagsstämma-2020-10-12