Rootfruit Scandinavia fortsätter att satsa innovativt i premiumsegmentet.

Nu gör man en satsning inom området Functional Snacks, produkter med t.ex. högre proteininnehåll och lägre fetthalt. Det gör man genom att lansera sina Smartsnacks baserade på quinoa, linser och hummus.

Läs vidare här