Målet är att öka den svenska självförsörjningen av livsmedel, att bättre ta tillvara på svenskodlade råvaror samt att driva konsumtionen mot hälsosammare snacksalternativ. Projektet, som är finansierat av Jordbruksverket, ingår i ett större sammanhang som syftar till att ta fram nya funktionella livsmedelsingredienser och produkter från svenska rotfrukter. ”Målsättningen för oss är att inom två år lansera nya produkter som bättre svarar upp till kravet på en hållbar och hälsosam snackskonsumtion. Det känns mycket stimulerande att få vara med i detta projektet”, säger Thomas Lindström Vice VD Rootfruit Scandinavia

Klicka här för mer information