Rootfruit Scandinavia AB ökar aktiekapitalet med 31.200 SEK genom teckningsoptioner utgivna under 2012 respektive 2014. Totalt kommer 156.000 nya aktier att emitteras. Efter ökningen uppgår aktiekapitalet till 1.001.900 SEK och antalet utestående aktier till totalt 5.009.500 aktier. Bolaget tillförs 1.632.000 SEK genom aktieteckningen.

Läs pressmeddelandet här