Rootfruits försäljning i oktober 2019 uppgick till 32,5 (29) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på ca: 12% i jämförelse med motsvarande period 2018.