Rootfruits försäljning i februari 2020 uppgick till 27,8 (23,3) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på ca: 19% i jämförelse med motsvarande period 2019.