Första kvartalet januari – mars 2019 

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 73,5 MSEK (66,1) vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,9 MSEK.  Jämför proforma 2018 (-1,2) MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till 1,7 MSEK. Jämför proforma 2018 (-2,9) MSEK.

Med proforma avses Rootfruit inklusive Exotic Snacks som om Exotic Snacks hade ingått i koncernen redan 2018.

Klicka här för mer information