Rootfruits försäljning i november 2019 uppgick till 25,2 (24,2) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på ca: 4% i jämförelse med motsvarande period 2018.

Klicka här för mer information