Vårt nya namn

Ett namnbyte på moderbolaget till Premium Snacks Nordic AB (publ) har ägt rum (fd Rootfruit Scandinavia AB (publ)).

Bakgrunden till namnbytet är att koncernen sedan sammanslagningen med Exotic Snacks 2019 breddat sin verksamhet som bättre behöver inkluderas i moderbolagets firma.

Idag är Premium Snacks Nordic AB (publ) ett bolag som äger flera varumärken inom snacks. Produkterna utvecklas, tillverkas och/ eller importeras och distribueras mot livsmedelsbranschen i Sverige samt på utvalda marknader i Norden och norra Europa under varumärkena Exotic Snacks och Gårdships.

Bolagets produkter är av hög kvalite och konsument ska alltid känna att de erbjuds produkter som upplevs som godare, annorlunda och sundare än andra snacks.

På årsstämman den 12 oktober 2020 beslutade aktieägarna att ändra företagsnamnet för moderbolaget från Rootfruit Scandinavia AB (publ) till Premium Snacks Nordic AB (publ).

Det nya företagsnamnet har varit föremål för registrering hos Bolagsverket och omregistering av handelsnamnet på Spotlight Stock Market har ägt rum. Det nya aktienamnet är Premium Snacks och kortnamnet är SNX.