Rootfruit Scandinavia AB renodlar sin varumärkesportfölj och införlivar produktvarumärket Rootfruit i Gårdschipsfamiljen. ”Att vi till idag haft två varumärken i portföljen har mer med historik att göra, än att de fyller ett tydligt syfte på marknaden

Varumärket Rootfruit