För perioden januari 2018 uppgick den sålda volymen till 61 ton (38 ton), vilket innebär en ökning med 61% jämfört med 2017. Försäljningen under samma period uppgick till 3,8 MSEK (2,5 MSEK), en ökning med 52% jämfört med samma period föregående år. Försäljningen är den högsta en enskild månad för bolaget.

Läs mer här