Kallelse till årsstämma 2021

Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.

 

Datum: 25 maj 2021

Tid: Med anledning av den pågående coronapandemin har styrelsen beslutat att stämman enbart ska hållas genom ett poströstningsförfarande, enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare. Aktieägares deltagande och utövande av rösträtt sker genom att aktieägare poströstar i enlighet med vad som anges nedan.

Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 maj 2021, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Plats: Poströstningsförfarande

 

 

Poströstningsformulär

https://postrost.web.verified.eu/?source=premiumsnacks

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär årsstämma 2021

Läs mer här

Kallelse årsstämma 2021