Rootfruit flyttar fram årsstämman

Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridningen av coronaviruset har Rootfruit Scandinavia AB styrelse beslutat att flytta fram årsstämman till den 15:e juni. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 18:e maj.Styrelsen...