Rättelse: Kallelse till Årsstämma 2021

I den tidigare versionen av detta pressmeddelande fanns kallelsen endast bilagd som PDF i denna version framgår kallelsen i sin helhet i pressmeddelandet.   Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till...

Kallelse till årsstämma 2021

Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.Datum:      25 maj 2021 Tid:            Med anledning av den pågående...

Kallelse till extra bolagsstämma 2020-10-12

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum:        12 oktober 2020 Tid:                1500....