Kallelse till årsstämma 2024

Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.Datum: 15 maj 2024Tid: 15:00. Lokalen öppnas för registrering kl 14:45. Registrering måste ha skett före kl 15:00 för att aktieägare...