Kommuniké från årsstämma 2021-05-25

Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 5 410 508 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 41% av rösterna. Stämman beslutade fastställa resultat- och...

Rättelse: Kallelse till Årsstämma 2021

I den tidigare versionen av detta pressmeddelande fanns kallelsen endast bilagd som PDF i denna version framgår kallelsen i sin helhet i pressmeddelandet.   Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till...

Kallelse till årsstämma 2021

Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.Datum:      25 maj 2021 Tid:            Med anledning av den pågående...

Premium Snacks Nordic: Säkrar affärer för ca. 75 MSEK

Premium Snacks Nordic har i full konkurrens tecknat nytt 3-årsavtal med ICA MAXI Öst, en gruppering av Maxi butiker i Sverige. Affären är värd ca. 25 MSEK per år. Avtalet gäller ”Branded Concept” för natursnacks...