DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2 2023

Fortsatt försäljningstillväxt drivet av chips och påsförpackade nötter samt förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år trots försvagad krona.Andra kvartalet april – juni 2023...

Delårsrapport kvartal 2 2021

Stark försäljningsutveckling i kvartalet och ytterligare förbättrad lönsamhetAndra kvartalet april – juni 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 84,8 MSEK jämfört med 76,5 MSEK för samma period...

Delårsrapport kvartal 2 2020

Ett starkare kvartalsresultat än föregående år trots utmaningar till följd av coronapandeminAndra kvartalet april – juni 2020 Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 76,6 MSEK vilket motsvarar en minskning med 7 %...