Premium Snacks Nordic (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

Försäljningsrekord i kvartalet med en omsättning på 100 MSEK (+20,6%). Även starkt helår med 371 MSEK (+14,6%) drivet av organisk tillväxt i samtliga produktsegmentFjärde kvartalet oktober – december...

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2 2023

Fortsatt försäljningstillväxt drivet av chips och påsförpackade nötter samt förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år trots försvagad krona.Andra kvartalet april – juni 2023...

Delårsrapport kvartal 1 2023

Den inledande kvartalets försäljningen översteg föregående års försäljning med +17,1% drivet av volymtillväxt inom lösviktskonceptet och förpackade nötterFörsta kvartalet januari – mars 2023...