Nu släpper vi Premium Snacks Nordic-koncernens redogörelse för 2022 års hållbarhetsarbete. Inom Premium Snacks och våra verksamheter arbetar vi aktivt med hållbarhet och väger in dess olika aspekter i vårt dagliga arbete. Med hjälp av en hållbarhetsredovisning får vi en överblick över hur vi bidrar till en långsiktig hållbar utveckling och hur vår påverkan på omvärlden ser ut över tid. Vårt hållbarhetsarbete omfattar sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter där FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är vägledande. ”Vi har under flera år aktivt arbetat med olika aspekter av hållbarhet och för första gången väljer vi nu att externt redovisa vårt arbete. Vi vill visa våra kunder och konsumenter vad våra fokusområden är och hur vi försöker bidra till ett bättre samhälle”, säger Kvalitets- och Hållbarhetschef Susanne Johansson.   För frågor om bolaget, vänligen kontakta: Henrik Strinning, VD E-post: henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com Telefon +46 (0) 70 549 59 78     Läs hela Hållbarhetsredovisningen här Hållbarhetsredovisning 2022 Läs hela pressmeddelandet här Pressmeddelande_Premium Snacks Nordic_Hållbarhetsredovisning 2022_231101