Premium Snacks Nordics AB (publ) (”Premium Snacks” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 14 december 2021.

 

Nasdaq Stockholm har idag meddelat att Premium Snacks uppfyller listningskraven på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 14 december 2021. Premium Snacks är sedan tidigare listat på Spotlight Stock Market och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är idag den 13 december 2021. I samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market har Premium Snacks utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser.

 

”Noteringen på Nasdaq First North Growth Market är en ytterligare milstolpe för Premium Snacks och ett naturligt steg i bolagets utveckling. Listbytet bedöms inverka positivt på bolagets relationer med samarbetspartners och medföra bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Premium Snacks aktieägare genom ökad marknadskännedom om bolaget.”, säger styrelseordförande Hans Berggren.

 

Bolagets aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet SNX med nuvarande ISIN-kod SE0006260865. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Bolagsbeskrivningen återfinns här:

https://premiumsnacksnordic.com/wp-content/uploads/2021/11/Bolagsbeskrivning-Premium-Snacks.pdf

 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Magnus Agervald, t f VD
E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0) 70 6824666

 

Hans Berggren, styrelseordförande
E-post: hans.berggren@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0) 70 3344567

Läs hela pressmeddelandet nedan

211213 Premium Snacks har godkänts för listning på Nasdaq First North