Andra kvartalet april – juni 2019

  • Nettoomsättningenför kvartalet uppgick till 79,9 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 71,7 MSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,2 MSEK. Proforma andra kvartalet 2018 var EBITDA -0,3 MSEK.
  • Resultat före skattuppgick till 0,6 MSEK jämfört med proforma -2,7 MSEK motsvarande period föregående år.

Klicka här för mer information