Rootfruit Scandinavia slutför förvärvet av Exotic Snacks

Förvärvet av Exotic Snacks AB genom apportemission och med kontant betalning är nu genomfört och Rootfruit tillträder 100% av aktierna 2:e januari 2019Finansieringen av förvärvet av Exotic Snacks AB har skett genom en kombination av...