Rootfruit: Genomför nyemission

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2016 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget drygt 6,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Läs...