Bolagsstämma

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 33 resultat, Sida 2 av 4

Rootfruit: Förslag till val av revisor inför årsstämma

Ägare med motsvarande mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår nyval av Magnus Karlström på Ernst & Young på 1 år. Klicka här för mer information

Rootfruit: Kallelse till årsstämma 2019

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.   Datum:        24 maj 2019 Tid:                  1400. Lokalen öppnas för registrering kl 1345.  Registrering måste ha skett före kl 1400 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats:              Gröna Hästen, Sankt Knuts gränd 3 i Laholm. Klicka här för mer information

Rootfruit: Bokslutskommuniké 2018

Rootfruit Scandinavias idé är att överraska, inspirera och bryta ny mark inom snackssegmentet. Du ska alltid känna att du bjuds på spännande smaker och får produkter av mycket hög kvalitet. Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed bokslutskommuniké för 2018. Klicka här för mer information

Rootfruit: Kommuniké från extra bolagsstämma 2019-02-06

Klicka här för mer information

Rootfruit: Kallelse till extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB kallar härmed till en extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter onsdagen den 6 februari 2019 klockan 1700 på Södra Hamngatan 35 (plan 2 Nowa) i Göteborg. Förslag till nya styrelseledamöter; Lars O. Abrahamson och Björn Krasse I samband med att sammanslagningen med Exotic Snacks AB genomförs avgår Irene Axelsson […]

Rootfruit: Kommuniké från årsstämman 2018-05-25

För mer information, klicka här

Rootfruit: Kallelse till årsstämma 2018

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717–1185, kallar härmed till årsstämma. Datum: 25 maj 2018 Tid: 1400. Lokalen öppnas för registrering kl 1345.  Registrering måste ha skett före kl 1400 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats: Gröna Hästen, Sankt Knuts gränd 3 i Laholm. Läs mer här

Rootfruit: Bokslutskommuniké 2017

Vår resa mot 100 mSEK i omsättning år 2022 är påbörjad. När vi nu summerar 2017 så finns det mycket man kan glädjas åt i Rootfruit. Vi fortsätter att växa, vi fortsätter att ta marknadsandelar och vi förbättrar våra nyckeltal. Ackumulerat för januari-december 2017, uppgick försäljningen till 36,8 mSEK (33,4), vilket motsvarar en ökning med […]

Rootfruit: Kommuniké årsstämma 19 maj

Läs vidare här

Rootfruit: Årsstämma 19 maj

Läs vidare här