Bolagsstämma

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 38 resultat, Sida 2 av 4

Rootfruit: Kallelse till årsstämma 2020

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Datum:        15 juni 2020 Tid:                1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445.  Registrering måste ha skett före kl 1500 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats:            Gröna Hästen, Sankt Knuts gränd 3 i Laholm. Klicka här för mer information

Rootfruit: Fullmaktsformulär årsstämma 2020

Läs mer

Rootfruit flyttar fram årsstämman

Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridningen av coronaviruset har Rootfruit Scandinavia AB styrelse beslutat att flytta fram årsstämman till den 15:e juni. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 18:e maj. Styrelsen har av samma anledning skjutit på datum för publicering av årsredovisning och delårsrapport för första kvartalet 2020. Nya gällande datum […]

Rootfruit: Kommuniké från årsstämma 2019-05-24

Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 5 720 287 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av 43% av rösterna. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Klicka här för mer information

Rootfruit: Fullmaktsformulär årsstämma

Klicka här för att ladda ner fullmaktsformuläret inför årsstämman den 24:e maj 2019

Rootfruit: Förslag till val av revisor inför årsstämma

Ägare med motsvarande mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår nyval av Magnus Karlström på Ernst & Young på 1 år. Klicka här för mer information

Rootfruit: Kallelse till årsstämma 2019

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.   Datum:        24 maj 2019 Tid:                  1400. Lokalen öppnas för registrering kl 1345.  Registrering måste ha skett före kl 1400 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats:              Gröna Hästen, Sankt Knuts gränd 3 i Laholm. Klicka här för mer information

Rootfruit: Bokslutskommuniké 2018

Rootfruit Scandinavias idé är att överraska, inspirera och bryta ny mark inom snackssegmentet. Du ska alltid känna att du bjuds på spännande smaker och får produkter av mycket hög kvalitet. Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed bokslutskommuniké för 2018. Klicka här för mer information

Rootfruit: Kommuniké från extra bolagsstämma 2019-02-06

Klicka här för mer information

Rootfruit: Kallelse till extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB kallar härmed till en extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter onsdagen den 6 februari 2019 klockan 1700 på Södra Hamngatan 35 (plan 2 Nowa) i Göteborg. Förslag till nya styrelseledamöter; Lars O. Abrahamson och Björn Krasse I samband med att sammanslagningen med Exotic Snacks AB genomförs avgår Irene Axelsson […]