Bolagsstämma

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 33 resultat, Sida 3 av 4

Rootfruit: Bokslutskommuniké Rootfruit Scandinavia AB 2016

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed bokslutskommuniké för 2016. Läs vidare här

Rootfruit: Årsredovisning Rootfruit Scandinavia AB 2016

Läs hela årsredovisningen här

Rootfruit: Kallelse till årsstämma 2017

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Läs vidare här

Rootfruit: Fullmaktsformulär Rootfruit Scandinavia AB 2017

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att utöva min rätt vid årsstämma i Rootfruit Scandinavia AB onsdagen den 19 maj 2017, klockan 14.00. Ladda hem fullmaktsformuläret här

Rootfruit: Kommuniké årsstämma 2016-05-04

Läs mer om årsstämman här

Rootfruit: Kallelse till årsstämma 2016

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Läs vidare här

Rootfruit: Kallelse till extra bolagsstämma i Seven 2016-03-03

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Läs mer här

Rootfruit: Bokslutskommuniké 2015

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande bokslutskommuniké för 2015 Läs vidare här

Rootfruit: Fullmaktsformulär årsstämma 2016

Ladda ner här

Rootfruit: Kallelse till årsstämma 2015

Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen den 7 maj 2015, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till hans.jacobsson@rootfruit.se alternativt telefon +46 430-134 40 senast den 7 maj 2015. Vid anmälan ska uppges namn, […]