Bolagsstämma

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 38 resultat, Sida 3 av 4

Rootfruit: Kommuniké från årsstämman 2018-05-25

För mer information, klicka här

Rootfruit: Kallelse till årsstämma 2018

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717–1185, kallar härmed till årsstämma. Datum: 25 maj 2018 Tid: 1400. Lokalen öppnas för registrering kl 1345.  Registrering måste ha skett före kl 1400 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats: Gröna Hästen, Sankt Knuts gränd 3 i Laholm. Läs mer här

Rootfruit: Bokslutskommuniké 2017

Vår resa mot 100 mSEK i omsättning år 2022 är påbörjad. När vi nu summerar 2017 så finns det mycket man kan glädjas åt i Rootfruit. Vi fortsätter att växa, vi fortsätter att ta marknadsandelar och vi förbättrar våra nyckeltal. Ackumulerat för januari-december 2017, uppgick försäljningen till 36,8 mSEK (33,4), vilket motsvarar en ökning med […]

Rootfruit: Kommuniké årsstämma 19 maj

Läs vidare här

Rootfruit: Årsstämma 19 maj

Läs vidare här

Rootfruit: Bokslutskommuniké Rootfruit Scandinavia AB 2016

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed bokslutskommuniké för 2016. Läs vidare här

Rootfruit: Årsredovisning Rootfruit Scandinavia AB 2016

Läs hela årsredovisningen här

Rootfruit: Kallelse till årsstämma 2017

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Läs vidare här

Rootfruit: Fullmaktsformulär Rootfruit Scandinavia AB 2017

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att utöva min rätt vid årsstämma i Rootfruit Scandinavia AB onsdagen den 19 maj 2017, klockan 14.00. Ladda hem fullmaktsformuläret här

Rootfruit: Kommuniké årsstämma 2016-05-04

Läs mer om årsstämman här