Bolagsstämma

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 37 resultat, Sida 4 av 4

Rootfruit: Kallelse till extra bolagsstämma i Seven 2016-03-03

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Läs mer här

Rootfruit: Bokslutskommuniké 2015

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande bokslutskommuniké för 2015 Läs vidare här

Rootfruit: Fullmaktsformulär årsstämma 2016

Ladda ner här

Rootfruit: Kallelse till årsstämma 2015

Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen den 7 maj 2015, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till hans.jacobsson@rootfruit.se alternativt telefon +46 430-134 40 senast den 7 maj 2015. Vid anmälan ska uppges namn, […]

Rootfruit: Kommuniké från årsstämma 2015-05-13

Läs pressmeddelandet här

Rootfruit: Protokoll fört vid årstämma den 13 maj 2015

Läs mer här

Rootfruit: Bolagsordning Rootfruit Scandinavia AB

Bolagsordning för Rootfruit Scandinavia AB, 556717-1185 Läs vidare här