Rootfruit: Kallelse till årsstämma 2020

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Datum:        15 juni 2020 Tid:                1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445.  Registrering måste ha skett före kl 1500 för att aktieägare ska upptas i röstlängden....