Rootfruit: Försäljningen och utsikter januari

För perioden januari 2017 uppgick försäljningen till 2,5 MSEK (2,4 MSEK), vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2016. ”Vi är nöjda med utfallet för januari som normalt är en säsongsmässigt svagare försäljningsmånad efter jul och nyår”, säger VD Hans Jacobsson....