Delårsrapport kvartal 3 2022

Koncernen är återigen tillbaka i en lönsam tillväxtfas och räknar med en fortsatt förbättring i kvartal 4.Tredje kvartalet juli – september 2022 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 2,4 % till 84 MSEK...

Delårsrapport kvartal 3

Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet med 32 % tillväxt för GårdschipsTredje kvartalet juli – september 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 1 % till 82,0 MSEK jämfört med 81,4 MSEK för samma period 2020....

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 3 2020

Stark resultatutveckling i tredje kvartaletTredje kvartalet juli – september 2020• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 81,4 MSEK jämfört med 82,6 MSEK för samma period 2019• Bruttomarginalen ökade till 39,2...

Höjd försäljningsprognos för helåret

 Höjd försäljningsprognos för helåret Tredje kvartalet juli – september 2019  Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 80,2 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med...