Premium Snacks Nordic (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

Försäljningsrekord i kvartalet med en omsättning på 100 MSEK (+20,6%). Även starkt helår med 371 MSEK (+14,6%) drivet av organisk tillväxt i samtliga produktsegmentFjärde kvartalet oktober – december...

Bokslutskommuniké 2022

Bra tillväxt i kvartalet för Gårdschips vilket driver den totala tillväxtenFjärde kvartalet oktober – december 2022• Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5,5% till 83,3 MSEK jämfört med 79 MSEK för...

Premium Snacks Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Fortsatt mycket bra tillväxt för Gårdschips, vilket driver totala tillväxtenFjärde kvartalet oktober – december 2021• Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5 % till 79,0 MSEK jämfört med 75,5 MSEK för...

Bokslutskommuniké 2020

Stark resultatutveckling och kassaflöde i kvartalet, och på helåret 40% EBITDA-tillväxt mot 2019Styrelsen och verkställande direktören för koncernen avger härmed delårsrapport för fjärde kvartalet 2020.  ...