Rootfruit: Försäljningsutveckling maj 2020

Rootfruit: Försäljningsutveckling maj 2020

Rootfruitkoncernens försäljning i maj uppgick till 25,0 Mkr jämfört med 29,2 Mkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsminskning med -14,4 %. Som ett led i att harmonisera redovisningsprinciperna i koncernen har marknadsrabatter på chips och smartsnacks...