Delårsrapport kvartal 1 2023

Den inledande kvartalets försäljningen översteg föregående års försäljning med +17,1% drivet av volymtillväxt inom lösviktskonceptet och förpackade nötterFörsta kvartalet januari – mars 2023...

Delårsrapport kvartal 1 2021

Stark resultatutveckling i första kvartaletFörsta kvartalet januari – mars 2021 Nettoomsättningen för kvartalet minskade till 76,1 MSEK jämfört med 81,9 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen ökade till 41,5 % (34,9...

Rootfruit Scandinavia AB: Delårsrapport kvartal 1 2020

Stark försäljning i kvartalet i en exceptionell tidFörsta kvartalet januari – mars 2020 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 81,9 MSEK vilket motsvarar en ökning med 9 % jämfört med nettoomsättningen för...