Rootfruit: Tillförs 0,5 MSEK genom aktieteckning

Rootfruit Scandinavia AB ökar aktiekapitalet med 24.000 SEK genom inlösen av teckningsoptioner. Efter ökningen uppgår aktiekapitalet till 1.049.900 SEK och antalet utestående aktier till totalt 5.249.500 aktier. Bolaget tillförs 528.000 SEK genom aktieteckningen. Läs...