Rootfruit: Emissionen tecknad till 155 procent

Rootfruit Scandinavia AB avslutade i tisdags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 6,5 MSEK tecknats till 10,1 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 155 procent. Emissionsbeloppet tecknades till 92 procent med stöd av...

Rootfruit: Idag inleds företrädesemission

Företrädesemission i Rootfruit inleds idag. Emissionen kommer vid fullt tecknande att tillföra bolaget 6,5 mkr före emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 350 000 kronor. Emissionen genomförs i syfte att bygga ut tillverkningskapaciteten med ytterligare en...

Rootfruit: Lanseras på Stockmann i Finland

Rootfruit lanseras med 3 smaker på Stockmann i Finland from v. 26. Stockmann har total 9 varuhus, varav Rootfruit initialt lanseras på de 6 varuhusen i Finland. Möjlighet finns därmed att utvidga samarbetet till att även gälla Stockmanns varuhus i Baltikum och...