Nyemissionen registrerad

Rootfruit Scandinavia AB genomförde i juni en företrädesemission. Emissionen tillförde bolaget 6,5 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 320 000 kronor. Emissionen genomfördes i syfte att kunna bygga ut...

Emissionen tecknad till 155 procent

Rootfruit Scandinavia AB avslutade i tisdags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 6,5 MSEK tecknats till 10,1 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 155 procent. Emissionsbeloppet tecknades till 92...